Pang Puai 2022 Cross Country 16 KM.Pang Puai 2022 Cross Country 16 KM.

วันที่จัดกิจกรรม 2022-11-13

สถานที่จัดงาน: ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ปิดรับสมัครแล้ว


อ่านรีวิว   เขียนรีวิว

ผลการวิเคราะห์คาดการณ์เกมส์การแข่งขัน:
งานนี้เป็นงานระดับ ไม่ค่อยหิน
การลุ้นติดอันดับ Overall สถิติ 10K ควรจะอยู่ที่ประมาณ:
  • ชาย: ต่ำกว่า 44 นาที
  • หญิง: ต่ำกว่า 50 นาที

การลุ้นติดอันดับในรุ่นอายุ สถิติ 10K ควรจะอยู่ที่ประมาณ:
  • ชาย: ต่ำกว่า 49 นาที
  • หญิง: ต่ำกว่า 55 นาที

คุณเห็นว่าไง?
โคตรหิน   หินมาก   หินปานกลาง   ไม่ค่อยหิน   ปุยนุ่น