ราคาค่าบริการ

ค่าบริการระบบรับสมัครนักวิ่ง และ โปรโมทงานวิ่ง

ระบบรับสมัครนักวิ่งและบริหารจัดการ (วิ่งสถานที่จริง)

ค่าเปิดระบบรับสมัครวิ่ง 7,500 บาท/งาน

เหลือเพียง 5,000 บาทต่องาน ไม่จำกัดจำนวนนักวิ่ง

ค่าบริการระบบรับสมัคร 20 บาทต่อนักวิ่ง 1 ท่าน

ฟรี ไม่จำกัดจำนวนนักวิ่ง

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website RUNNOLOGY.COM

ฟรี

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Page RUNNOLOGY

ฟรี

ประชาสัมพันธ์ลักษณะ Event ทาง Facebook Page RUNNOLOGY

ฟรี

ระบบการจ่ายเงินค่าสมัคร

ผ่านทางบัญชีของ RUNNOLOGY หรือ ไปยังผู้จัดโดยตรงได้เลยตามต้องการ

เปิดงานเลย


ระบบรับสมัครนักวิ่งและบริหารจัดการ (Virtual Run)

ค่าเปิดระบบรับสมัครวิ่ง 7,500 บาท/งาน

เหลือเพียง 5,000 บาทต่องาน ไม่จำกัดจำนวนนักวิ่ง

ค่าบริการระบบรับสมัครและระบบส่งผลวิ่ง 40 บาทต่อนักวิ่ง 1 ท่าน

ฟรี จำนวน 200 ท่าน ส่วนที่เกิน คิดราคา 40 บาทต่อนักวิ่ง 1 ท่าน

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website RUNNOLOGY.COM

ฟรี

ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook Page RUNNOLOGY

ฟรี

ประชาสัมพันธ์ลักษณะ Event ทาง Facebook Page RUNNOLOGY

ฟรี

ระบบการจ่ายเงินค่าสมัคร

ผ่านทางบัญชีของ RUNNOLOGY หรือ ไปยังผู้จัดโดยตรงได้เลยตามต้องการ

เปิดงานเลย