รายการงานวิ่ง กิจกรรม

พบข้อมูลที่น่าสนใจ ไม่น้อยกว่า 3 รายการ
มีบทความหรือรีวิวอะไรใหม่ๆ บ้าง »

Ayutthaya Night Run 2022

วันที่ 2022-11-05

สถานที่จัดงาน: บริเวณ วัดพระราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกมส์การแข่งขันระดับ หินปานกลาง

Pang Puai 2022 Cross Country 16 KM.

วันที่ 2022-11-13

สถานที่จัดงาน: ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้นบ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
เกมส์การแข่งขันระดับ ไม่ค่อยหิน

วรคุณรัน 2022

วันที่ 2022-11-26

สถานที่จัดงาน: โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ต.หนองใหญ่ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
เกมส์การแข่งขันระดับ หินปานกลาง

กิจกรรม-งานวิ่งที่จะมีขึ้นในอีกเกือบ 3 เดือนข้างหน้า